Šviestuvai

RASK MUS FACEBOOK'E

Pagrindinis > Pirkimo - pardavimo sąlygos

Pirkimo - pardavimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1.  Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „e-sviestuvai.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo metu nurodomu elektroniniu paštu.

 

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

 

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo;

 

1.3.2.  juridiniai asmenys;

 

1.3.3. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

 

1.3.4. visų aukščiau paminėtų asmenų įgaliotieji atstovai.

 

1.4. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje.

 

2. Asmens duomenų apsauga

 

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių E-parduotuvėje, turi užsiregistruoti, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį bei pateikti duomenis, kurie reikalingi užsakymo vykdymui. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

 

2.2. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi nepažymėti punktų "Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį" ir "Gaukite ypatingus pasiūlymus iš mūsų partnerių".

 

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje e-sviestuvai.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

2.4. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo E-parduotuvėje tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

3. Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymo momentas

 

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, pažymi varnelę prie teiginio „Aš besąlygiškai sutinku su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „e-sviestuvai.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

4.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes tuo atveju, jeigu: prekė nebuvo naudojama, nepakito jos išvaizda, prekė nebuvo sugadinta,    bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė.

 

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „e-sviestuvai.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Ši teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

5. Pirkėjo pareigos

 

5.1.  Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas bei jų pristatymą. O pasirinkus atsiskaitymą grynaisiais atsiimant prekes – papildomai sumokėti ir atsiskaitymo grynaisiais mokestį siekiantį 1,40 €.

 

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Neinformavus pardavėjo Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus padarytus pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

 

5.3. Pasikeitus registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
Prekių užsakymo metu Pirkėjas įsipareigoja nurodyti teisingą prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

 5.4. Pirkėjas, naudodamasis „e-sviestuvai.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

 

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 

6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti E-parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

 

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., 8.2.2. ar 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Pardavėjas turi teisę užsakymą pradėti formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo gavimo momento.

 

6.5. Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą tokiu atveju, jei prekė vėluoja dėl aplinkybių kurios nuo Pardavėjo nepriklauso (pvz. gamintojas prekių neturi sandėlyje, transporto kompanija vėluoja pristatyti prekę ir pan.). Pardavėjas įsiareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją.

6.6. Pardavėjas neįsipareigoja pirkėjui kompensuoti jokių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

7. Pardavėjo pareigos

 

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės e-sviestuvai.lt teikiamomis paslaugomis.

 

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

 

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą dėl informacijos pateiktos registruojantis internetinėje parduotuvėje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

 

8.1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos pasirinkta valiuta su PVM.

 

8.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 

8.2.1. Apmokėjimas per mokėjimų sistemą Mokėjimai.lt. 

Tai patikima, saugi ir sparti internetinių atsiskaitymų sistema, skirta atsiskaitymams internetinėse parduotuvėse.

Jūs galėsite atsiskaityti: 

-Lietuvos, Latvijos, Estijos bankų el. bankininkystės sistemomis,
-tarptautinėmis mokėjimo kortelėmis, 
-Maxima kasose Lietuvoje, Latvijoje, 
-kioskuose "Lietuvos spauda" bei "Rkiosk", 
-taip pat tarptautine atsiskaitymo sistema Webmoney. 

Vos tik gavus patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas šiuo būdu, prekė bus išsiųsta Jums.

 

8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – pasirinkęs šį atsiskaitymo būdą, Pirkėjas įprastu būdu perveda pinigus į Pardavėjo sąskaitą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokėjimo paskirties laukelyje privalo būti nurodytas užsakymo numeris. Atsiskaitymo saskaitų numeriai pateikiami skyrelyje „Kontaktai".

 

8.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu kurjeriui.

 

8.2.4. Apmokėjimas dalimis per atitinkamą terminą per mokėjimų sistemą Mokilizingas.lt.

Apmokėjimas įvykdomas pasirašant sutartį su lizingo įmone UAB "Mokilizingas". Gavę patvirtinimą apie pasirašytą sutartį, užsakymą nedelsiant pradėsime vykdyti.

Pirkdami išsimokėtinai Jūs gaunate savo pirkinį iškart, o mokate už jį mažomis dalimis pagal pasirinktą mokėjimo grafiką.

Sutarties terminas gali būti nuo 6 iki 48 mėnesių, o ją sudaryti gali asmenys nuo 20 iki 70 metų amžiaus.

Galite mokėti pradinį įnašą arba jo nemokėti – kaip Jums patogiau. Likusi suma yra tolygiai paskirstoma kas mėnesį pagal pasirinktą terminą.

Pirmąją įmoką galite atidėti iki 6 mėnesių.

Mokėjimo sąlygas galite nustatyti ir apžvelgti kiekvienos prekės aprašyme esančiame "Mokilizingas" modulyje. Atradus neatitikimų ar iškilus klausimams- susisiekti su mumis galite skiltyje "Kontaktai" nurodytu el. paštu arba telefonu.

 

8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1 ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4 punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina e-sviestuvai.lt skiltyje „Mano e-sviestuvai.lt“. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano e-sviestuvai.lt“ jis mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

 

9. Prekių pristatymas

 

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte: Draugystės g. 19, Kaunas, parduotuvė "Sietynas".

 

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

 

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

 

9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

 

9.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinę kainą Pirkėjas gali pamatyti tik suformavęs užsakymą bei prisijungęs prie E-parduotuvės.

 

 

9.4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte:

 

9.4.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, parduotuvėje "Sietynas", esančioje adresu Draugystės 19, Kaunas.

 

9.4.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per  15 (penkiolika) darbo dienų. Terminas skaičiuojamas nuo momento kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjui, kad užsakymas jau paruoštas atsiėmimui.

 

9.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

 

9.6. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Atostogų laikotarpis, kuris yra viešai paskelbiamas elektroninėje parduotuvėje ar facebook paskyroje į pristatymo terminą nėra įskaičiuojamas .

 

9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.9. Prekių išsiuntimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo būti pilnai atsiskaitęs už siunčiamas prekes (neskaitant atvejų kai pirkėjas yra pasirinkęs mokėjimo būdą kurjeriui grynaisiais pristatymo metu).

 

10. Prekių kokybės garantija

 

10.1. Visų E-parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje, esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

 

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo klaidų ar prastos kokybės medžiagų.

 

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 

10.5. Garantija neteikiama, jei nepateikiamas  pirkimą patvirtinantis dokumentas.

 

10.6. Garantija netaikoma:

 

10.6.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų instrukcijoje;

 

10.6.2. jei prekė yra mechaniškai pažeista;

 

10.6.3. jei gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;

 

10.6.4. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;

 

10.6.5. dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (dirželiai, laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);

 

10.6.6. gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

 

10.6.7. jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.);

 

10.6.8. gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;

 

10.6.9. jei naudojami komponentai neatitinka keliamų reikalavimų (srovės stiprumas, grąžto skersmuo ir t.t.);

 

10.6.10. jei prekė buvo remontuota ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;

 

10.6.11. jei prekė buvo ardyta ar kitaip paveikta;

 

10.6.12. jei šviestuvus sumontuoja atitinkamos kvalifikacijos neturintis elektros prietaisų specialistas;

10.6.11. kaitrinėms lempoms, šviestuvo komplektacijoje esančioms lempoms.

 

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

 

11.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke) ir originaliomis sudedamosioms dalims. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke ir pateikti ją kartu su grąžinama preke(ėmis).

 

11.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 14.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

 

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

 

11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir laisva forma supildytą grąžinimo dokumentą, kuriame nurodoma prekės grąžinimo priežastis;

11.4.6 grąžinant prekę, Pirkėjui tenka visos transportavimo išlaidos (standartinis siuntimo mokestis - 4,34€ į vieną pusę).

 

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas pats turi pristatyti adresu Draugystės g. 19, Kaunas (UAB "Jovesa") darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 valandos arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Prekių grąžinimo išlaidas visais atvejais padengia Pirkėjas. Kai grąžinama gauta ne ta ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę analogiška kokybiška preke. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

 

11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

 

11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

11.9. Pirkėjas neturi teisės persigalvoti ir atšaukti užsakymą bei grąžinti prekę, jei E-parduotuvėje įsigijote prekes, kurios buvo pagamintos pagal užsakymą arba pritaikytos Pirkėjo individualiems poreikiams.

 

12. Atsakomybė

 

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

 

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „e-sviestuvai.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja

 

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

 

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

 

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „e-sviestuvai.lt“ įvairias akcijas.

 

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

14. Informacijos siuntimas

 

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.4. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

15. Baigiamosios nuostatos

 

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


PagrindinisPagrindinis

MŪSŲ KLIENTŲ ATSILIEPIMAI

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Kodėl turėtumėte mumis pasitikėti?
Mūsų įmonė, UAB "JOVESA", įregistruota 1994 metais ir nuo to laiko užsiima ta pačia veikla – visų rūšių šviestuvų importu bei didmenine ir mažmenine prekyba. Jei vis dėlto abejojate ar mūsų svetainė yra tikra, galite pirkti betarpiškai mūsų salone arba už prekes galite atsiskaityti grynaisiais, kai bus pristatytos prekės. Bet kuriuo atveju niekuo nerizikuojate.
Ar šviestuvų kainos mažiausios?
Nuoseklus ir sąžiningas 20 metų bendradarbiavimas su įvairiais Europos šviestuvų gamintojais davė savo rezultatus- dėl ilgalaikio ryšio pavyko pelnyti ne tik gerą vardą, tarpusavio pasitikėjimą, bet ir jų palankumą siekiant mažesnių kainų. Visus išteklius- kolektyvą, ekspozicinį plotą, materialias išlaidas išnaudojame optimaliai, todėl klientui visada siūlome konkurencingiausią kainą. Jei ne- visuomet sutiksime derėtis. 
Kodėl mes ir kuo mes kitokie?
Žinome, kaip pakeičia namų atmosferą tinkamai parinkti šviestuvai, todėl esame pametę galvą dėl jų! Turėdami jaukią ekspozicinę salę ir modernią internetinę parduotuvę įrodome, jog esame lankstūs ir inovatyvūs. Visi mūsų darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, yra betarpiški, pozityvūs, stengiasi pajusti Jūsų poreikius. Pasinaudokite mūsų patarimais! Apšvietimo tendencijas sekame didžiausiose pasaulio parodose. Tam, kad galėtumėme Jus informuoti apie apšvietimo madas ir pasiūlyti gražiausius šviestuvus, lankome pasaulines apšvietimo ir interjero parodas madų sostinėje Milane, Frankfurte, o taip pat regionines parodas Varšuvoje, Helsinkyje, skaitome specializuotą literatūrą, nuolat mokomės. Šiuo metu bendradarbiaujame maždaug su 50 apšvietimo įmonių, todėl esame tikrai, kad kažkuris iš jų gamina Jums patiksiančius šviestuvus. Šeimos verslas išugdė kvalifikuotus specialistus su didele patirtimi, todėl galime, norime ir mėgstame konsultuoti ir atsakyti į visus iškilusius klausimus telefonu, el. paštu ar prie kavos puodelio mūsų šviestuvų salone, Draugystės g. 19, Kaune. Būtent mūsų salone galite savo akimis pamatyti daugybę įjungtų ir išjungtų šviestuvų, interjero kompozicijų, ledinių juostelių, šviestuvų komponentų, gauti rekomendacijų.
Kokias garantijas suteikiame?
Visiems Šviestuvams suteikiame 24 mėnesių garantiją, tačiau ir praėjus šiam laikotarpiui rūpinamės savo klientais ir suteikiame visokeriopą pagalbą įvairiais klausimais. Dėl sudužusio šviestuvo stiklo, sulūžusio gaubtelio, susidevėjusios ar sudužusios detalės- padėsime bet kokiu klausimu!
Ką turėtumėte žinoti apie prekių atsiėmimą-pristatymą?
Dėka lankstaus ir optimizuoto darbo galime pasiūlyti nemokamą pristatymą visoje Lietuvoje užsakymams, viršijantiems 200 lt (58 eur) + PVM sumą. Prekes galite atsiimti šviestuvų salone (Draugystės g. 19, Kaunas) arba jas galime nusiųsti tiesiai į Jūsų namus, naudojant „LP express“ paslaugas. Už prekes salone galite atsiskaityti grynaisiais pinigais, banko kortele arba pirkti išsimokėtinai- lizingu (lizingo sutarties sudarymo kaštus kompensuosime mes). Perkant internetu, už prekes galite atsiskaityti internetiniu pavedimu, „Paypal“ sistema, „Mokėjimai.lt“ sistema, lizingu (derinant telefonu), pinigus paduodant kurjeriui arba susimokėti salone anksčiau išvardintais metodais.
Koks prekių pristatymo terminas?
Jeigu turime reikiamą kiekį prekių, jas pristatysime per 2-3 darbo dienas. Užsakant prekes iš katalogo, arba atvėjais, kai prekių laikinai neturime sandėlyje, jas pristatysime per 20 darbo dienų. Retai, išskirtinais atvėjais, prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau. Taip nutikus, pristatymo terminą deriname individualiai su klientu.

KONTAKTAI

Draugystės g. 19, 51230 Kaunas (3 ĮĖJIMAS)
Telefonas: +370 602 29933
E-paštas: info@e-sviestuvai.lt

Skype:

DARBO LAIKAS

IŠKILO KLAUSIMŲ?

UAB „JOVESA“ © 2014 Visos teisės saugomos | Pirkimo - pardavimo sąlygos